linie do obróbki blachy

Linia do produkcji kanałów wentylacyjnych LK1500

 

Linia do produkcji kanałów wentylacyjnych LK1500

Produkcja kanałów wentylacyjnych

 

Model: TotalBend LK1500x3- linia zaginająca kanały wentylacyjne, wyposażona w wiele rozwijaków oraz selektor.

 

Charakterystyka

Automatyczna linia do produkcji kanałów wentylacyjnych dedykowana dla przemysłu wentylacyjnego. Linie realizuje następujące procesy: rozwijanie blachy z kręgu, prostowanie, formowanie usztywniające, cięcie oraz zaginanie kanałów o wybranym profilu i wymiarze.

Linie może być wyposażona w szereg rozwijaków co pozwala mieć wiele różnych rodzajów blachy gotowych do przezbrojenia. Selektor automatyczny, który trzyma do 4 arkuszy blachy wykonuje szybkie automatyczne przezbrojenie maszyny, pozwala na wykonanie zróżnicowanego planu produkcji w sposób automatyczny nie zajmując czasu operatora.

Maszyna odpowiednia do obróbki blach o grubości od 0.5 do 1.2 [mm], dla masy kręgu 6000 [kg] i szerokości kręgu 1.5 [m]

Standardowa konfiguracja maszyny to 3 rozwijaki oraz selektor na 3 blachy.

Linia do produkcji kanałów wentylacyjnych

 

Linia zawiera:

1. Rozwijak x 3 - nienapędzany, stacjonarny lub mobilny dokowowalny, z hamulcem, dwustronnie podparty.
2. Prostowarka,wyposażona w 5-7 utwardzanych wałów, położenie górnych wałów indywidualnie regulowane.
3. Moduł falowarki - usztywniający arkusz blachy, profilujący zadane umocnienia o przekroju trapezowym lub 'z'.
5. Mechanizm gilotyny i zaginarka 

 

Specyfikacja techniczna:

Parametr Wartość
Masa kręgu
6 000 kg
Szerokość kręgu
min. 250 up to max. 1520 mm
Grubość arkusza blachy min. 0,40 max. 1.2 mm
Przeznaczona dla blach

Stal miękka/ stopowa/ nierdzewna Rm<450 N/mm²

Ilość wałów w prostowarce Od 5 do 7 hartowanych wałów, konfiguracja zależna od rodzaju obrabianej blachy, prostowarka może mieć wykonanie 'scratch free'.
Mechanizm gilotyny Napęd elektryczny, automatyczne uruchomienie, noże w standardzie
Metoda wymiany kręgu Manualna - krąg blachy wymieniany manualnie poprzez podniesienie osi trzpienia rozwijaka, włożenie go w krąg blachy, rozprężenie oraz nałożenie kręgu z trzpieniem z powrotem na stojak rozwijaka z wykorzystaniem suwnicy lub
wózka widłowego.
Wydajność max. 15 [m/min], execution cycle for duct 400x400 [mm] - 40 [s]
Min. wymiar kanału 140x140 [mm]
Ciśnienie skompresowanego powietrza 0.65 [MPa]
Ilość blach w selektorze 3 w standardzie/ opcjonalnie 4.
Sterowanie maszyna i
podawanie komend

Komendy start/stop, ustawienie profilu arkusza, ilości arkuszy o danej długości, rodzaj i wymiary kanału, sterowanie prędkością oraz innymi parametrami procesu poprzez panel dotykowy HMI. Języki opisu – English/ German/ Russian - selectable

Interfejs komunikacyjny dla integracji maszyn - opcjonalny

Interfejs sieciowy/ sygnały IO łączone bezpośrednio lub metoda mieszana.

 

Dostępne profile poprzeczne produkowanych kanałów:

Profile option

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Unroll flat plates, with or without sitffening
  • Unroll flat plates, with or without sitffening, L-shaped bend
  • Unroll flat plates, with or without sitffening, U-shaped bend
  • Unroll flat plates, with or without sitffening, full rectangular duct
  • Unroll flat plates, with or without sitffening, full rectangular duct+ overlap

 

Kształt arkusza po formowaniu w falowarce (parametryzowany):

Stiffened profile

 

Linia do produkcji kanałów wyposażona w 3 rozwijaki:

Duct bending line

 

Oferujemy adaptacje linii do przestrzeni jaką dysponuje inwestor, instalację, szkolenie pracowników z zasad eksploatacji urządzeń, serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.

 

 

Linia do prostowania i cięcia blachy na wymiar - EDGE LCA 1000

Linia do prostowania i cięcia na wymiar blachy z kręgu

 

Model: Edge LCA 1000 line - prostowanie, cięcie na wymiar

Charakterystyka

Automatyczna linia do przetwarzania blachy z kręgu. Linie przeznaczona jest dla blach o grubości od 0,4 do 3 mm, wagi kręgu do 8000 kg oraz szerokości kręgu 1,25 m.

Linia składa się z modułów realizujących kolejno zadania: rozwijanie z kręgu i podawanie blachy, prostowanie, otworowanie/ wybijanie otworów, cięcie precyzyjne, profilowanie poprzeczne, foliowanie, układanie na przenośniku lub uchylnym nożycowym stole stacjonarnym.

Maszyna do obróbki blach

 

Linia składa się z następujących modułów: 

1. Rozwijak- do wyboru z naszej oferty: napędzany lub nie, dwuramienny, jednoramienny lub Simple.
2. Moduł prowadzenia blachy.
3. Prostowarka z podajnikiem - prostowarka wyposażona w 7 -15 wałów utwardzonych, może mieć wykonanie specjalne by nie rysowań blachy, położenie górnych wałów jest regulowane, aby dopasować szczelinę do danej grubości blachy, posiada precyzyjny podajnik napędzany silnikiem serwo z dokładnością  [+/-] 0.1 / 250mm.
4.Mechanizm tnący z gilotyną automatyczną
5.Stół odbiorczy

 

Specyfikacja techniczna:

 

Parameter Value
Masa kręgu
8000 kg
Szerokość kręgu
min. 250 , max. 1500 mm
Grubość blachy min. 0,40 max. 3 mm
Charakterystyka obrabianego materiału

stal miękka, stal nierdzewna, Rm<750N/mm²

Precyzja cięcia +/- 1 mm / 1000 mm
Ilość wałów do15 wałów utwardzonych, ilość zależna od rodzaju prostowanej blachy, możliwe wykonanie prostowarki w wersji 'bez zarysowań'
Machanizm gilotyny gilotyna napędzana elektrycznie, noże w standardzie
Metoda wymiany/ nałożenia kręgu w zależności do wybranego rozwijaka wymiana kręgu manualna bądź szybsza półautomatyczna
Wydajność 4 arkusze o długości 900mm / 1 min.
Metoda sterowania linią

Linia sterowana kontrolerem przemysłowym PLC, wyposażona w ekran operatorki HMI z którego zadaje się sygnały steruje Start/Stop, długość cięcia, ilość sztuk o danej długości, prędkość.

Języki – Polski/English/ German / Russian do wyboru

Interfejsy komunikacyjne do integracji z innymi urządzeniami

Sieć przemysłowa/ połączenia IO  lub metody mieszane- do uzgodnienia na etapie zamówienia.

 

Oferujemy adaptacje linii do przestrzeni jaką dysponuje inwestor, instalację, szkolenie pracowników z zasad eksploatacji urządzeń, serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.

 

 

Linia do prostowania, cięcia wzdłużnego, poprzecznego otworowania- EDGE LCAWO 1500

Linia do prostowania, cięcia wzdłużnego, poprzecznego, otworowania (konfigurowalna)

 

 Model: Edge LCAWO 1500 - prostowanie, precyzyjne cięcie poprzeczne i wzdłużne, otworowanie - opcje konfigurowalne

Characteristics

Automatyczna linia do obrabiania blachy z kręgu. Linie przeznaczona jest dla blach o grubości od 0,4 do 3 mm, wagi kręgu do 15000 kg oraz szerokości kręgu do 1,5 m.

Linia składa się z modułów realizujących kolejno zadania: rozwijanie z kręgu i podawanie blachy, prostowanie, cięcie wzdłużne opcjonalnie otworowanie/ wybijanie otworów, cięcie poprzeczne, foliowanie, układanie na przenośniku lub uchylnym nożycowym stole stacjonarnym. Maszyna może być wyposażone w odbiornik skrawków.

Linia przeznaczona dla stali stopowych; galwanizowanych; nierdzewnych; powlekanych; aluminium.

Cuto to lenght machine

Linia składa się z następujących modułów:

1. Rozwijak - napędzany z wózkiem załadowczym, według oferty modele Arm 2 or Arm3.
2. Moduł prowadzenia taśmy.
3. Straightening unit/ feeder - Prostowarka z podajnikiem - prostowarka wyposażona w 7 -15 wałów utwardzonych, może mieć wykonanie specjalne by nie rysowań blachy, położenie górnych wałów jest regulowane, co pozwala dopasować szczelinę do danej grubości blachy, posiada precyzyjny podajnik napędzany silnikiem serwo z dokładnością  [+/-] 0.1 / 250mm.
4.Mechanizm cięcia wzdłużnego
5.Mechanizm tnący z gilotyną automatyczną
6.Stół odbiorczy
7.Mechanizm odbioru skrawków bocznych

 

Specyfikacja techniczna:

Parameter Value
Masa kręgu
15000 kg
Szerokość kręgu
min. 250 up to max. 1500 mm
Grubość arkusza min. 0,40 max. 3 mm
Materiał

stali stopowych; galwanizowanych; nierdzewnych; powlekanych; aluminiumRm<750N/mm²

Mechanizm cięcia wzdłużnego

5 par noży

Dokładność +/- 0,5 mm / 1000 mm
Ilość wałów do15 wałów utwardzonych, ilość zależna od rodzaju prostowanej blachy, możliwe wykonanie prostowarki w wersji 'bez zarysowań'
Machanizm gilotyny gilotyna napędzana elektrycznie, noże w standardzie
Metoda wymiany/ nałożenia kręgu Półautomatyczna - operator steruje wózkiem załadowczym, położeniem wieży rozwijaka, rozprężeniem osi. Krąg znajdujący się na wózku zostaje założony na oś rozwijaka, oś zostaje automatycznie rozprężona.
Wydajność 4 arkusze o długości 900mm / 1 min.
Metoda sterowania linią

Linia sterowana kontrolerem przemysłowym PLC, wyposażona w ekran operatorki HMI z którego zadaje się sygnały steruje Start/Stop, długość cięcia, ilość sztuk o danej długości, prędkość, konfiguracje otworów do wybicia.

Języki – Polski/English/ German / Russian do wyboru

Interfejsy komunikacyjne do integracji z innymi urządzeniami

Sieć przemysłowa/ połączenia IO  lub metody mieszane- do uzgodnienia na etapie zamówienia.

 

Oferujemy adaptacje linii do przestrzeni jaką dysponuje inwestor, instalację, szkolenie pracowników z zasad eksploatacji urządzeń, serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.

 

 

Rozwijak dwuramienny - jednostronny

Rozwijak napędzany dwuramienny - jednostronny

 

Model Rozwijak - Arm 2

Charakterystyka

Rozwijak dwuramienny o ładowności do 2 x 6 000kg, napędzany elektrycznie, pracujący w trybie sprzężenia zwrotnego dla lepszej kontroli obrotów kręgu blachy oraz płynności rozwijania. Rozwijak jest podparty jednostronnie, rozprężany hydraulicznie, stacjonarny. Osie załadowcze ulokowane po jednej stronie rozwijaka.
Krąg jest nakładany bezpośrednio na ramię rozwijaka poprzez automatyczny wózek załadowczy.

 

 

Rozwijak do blachy

 

Specyfikacja techniczna

Parametr Opis
Masa kręgu Max. 2 x 6000 kg
Wymiary osi rozprężnej 450-620mm (średnica wewnętrzna kręgu -508mm)
Szerokość kręgu

min. 250 mm / max. 1500 mm

Max. średnica zewnętrzna kręgu

1100mm

Metoda wymiany kręgu Półautomatyczna.Operator steruje zdalnie wózkiem załadowczym, który ściąga bądź nakłada kręgi na osie rozprężne rozwijaka.
Sterowanie Miękki start i stop podczas rozwijania blachy ograniczający szarpnięcia

 

Rozwijak, prostowarka, nożyce giltoynowe+opcje - EDGE LCA 1000+opcje

Linia do obróbki blachy z kręgu : rozwijak, prostowarka walcowa, nożyce gilotynowe, stół odbiorczy, manipulator

 

Model: Edge LCA 1000 line - prostowanie, cięcie na wymiar blachy z kręgu (rozwijak, prostowarka walcowa, nożyce gilotynowe elektryczne)

Charakterystyka

Automatyczna linia do obróbki blachy z kręgu. Linia przeznaczona jest dla blach o grubości od 0,4 do 3 mm, wagi kręgu do 8000 kg oraz szerokości kręgu 1,25 m.

Linia składa się z modułów realizujących kolejno zadania: rozwijanie z kręgu i podawanie blachy, prostowanie, otworowanie/ wybijanie otworów(opcjonalnie), cięcie precyzyjne, profilowanie poprzeczne (opcjonalnie), foliowanie (opcjonalnie), układanie na przenośniku taśmowym/uchylnym nożycowym stole stacjonarnym/stole załadowczym-na paletę, możliwość doposażenia w manipulator kartezjański.

Obróbka blachy rozwijak prostowarka nożyce gilotynowe

Rozwijak

Przenośnik manipulator kartezjański SIMMECH

 

Linia w standardzie składa się z następujących modułów: 

1. Rozwijak- do wyboru z naszej oferty: napędzany lub nie, dwuramienny, jednoramienny lub Simple.
2. Moduł prowadzenia blachy.
3. Prostowarka z podajnikiem - prostowarka wyposażona w 7 -15 wałów utwardzonych, może mieć wykonanie specjalne by nie rysowań blachy, położenie górnych wałów jest regulowane, aby dopasować szczelinę do danej grubości blachy, posiada precyzyjny podajnik napędzany silnikiem serwo z dokładnością  [+/-] 0.1 / 250mm.
4.Mechanizm tnący z gilotyną automatyczną
5.Stół odbiorczy

 

Specyfikacja techniczna:

 

Parameter Value
Masa kręgu
8000 kg
Szerokość kręgu
min. 250 , max. 1000 mm
Grubość blachy min. 0,40 max. 3 mm
Charakterystyka obrabianego materiału

stal miękka, stal nierdzewna, Rm<750N/mm²

Precyzja cięcia +/- 1 mm / 1000 mm
Ilość wałów do15 wałów utwardzonych, ilość zależna od rodzaju prostowanej blachy, możliwe wykonanie prostowarki w wersji 'bez zarysowań'
Machanizm gilotyny gilotyna napędzana elektrycznie, noże w standardzie
Metoda wymiany/ nałożenia kręgu w zależności do wybranego rozwijaka wymiana kręgu manualna bądź szybsza półautomatyczna
Wydajność 4 arkusze o długości 900mm / 1 min.
Metoda sterowania linią

Linia sterowana kontrolerem przemysłowym PLC, wyposażona w ekran operatorki HMI z którego zadaje się sygnały steruje Start/Stop, długość cięcia, ilość sztuk o danej długości, prędkość.

Języki – Polski/English/ German / Russian do wyboru

Interfejsy komunikacyjne do integracji z innymi urządzeniami

Sieć przemysłowa/ połączenia IO  lub metody mieszane- do uzgodnienia na etapie zamówienia.

 

Oferujemy adaptacje linii do przestrzeni jaką dysponuje inwestor, instalację, szkolenie pracowników z zasad eksploatacji urządzeń, serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.